Familie-ervaringdeskundigheid

Een familie-ervaringsdeskundige (FED) is iemand die door familieband of nauwe vriendschapsband ervaring heeft (vrijwillig of onvrijwillig) in het ondersteunen van iemand met een psychische kwetsbaarheid. Veel familie-ervaringsdeskundigen zijn dit impliciet, ze beseffen het niet.

Deze ervaring wordt later aangewend om andere families/naasten bij te staan in de zorg voor hun psychisch kwetsbare naaste(n).

Een familie-ervaringsdeskundige kan van grote betekenis zijn in herstelprocessen maar meteen komt hierbij de nood om ook voor deze mensen zorgend beschikbaar te zijn.

Ik ben zelf meer dan 5 jaar familie-ervaringsdeskundige in zowel intensieve 1 op 1 begeleiding als telefonisch beschikbaar zijn als ondersteuner.  Het begrip en kennis kunnen een ondersteuning betekenen voor uw persoonlijke situatie.

Similes is de grootste organisatie in West-Vlaanderen die familie en naasten van psychisch kwetbaren ondersteunt. Zijn zijn een deskundig aanspreekpunt en organiseren ontmoetingsmomenten voor familie en/of naasten van psychisch kwetsbaren.