Herstelcoach

De term ‘Herstelcoach’ komt uit Nederland overgewaaid en heeft nog een lange weg te gaan in Vlaanderen. Ik omschrijf ze kortweg als ‘Een hulpverlener (in loonverband of vrijwillig), met al dan niet ervaringsdeskundige kennis, die herstelondersteunend en in co-productie (samen) mensen gaat coachen in hun herstelproces’.

De term ‘Herstelcoach’ gebruik ik helaas uit noodzaak omdat uit de praktijk blijkt dat stigmatisering bij andere benamingen jammergenoeg vaak voorkomt.

Zie ook rubrieken ‘Herstelgericht werken‘, ‘Ervaringsdeskundige in de GGZ‘ en ‘Familie-ervaringsdeskundigheid‘.